“SONNY LISTON ERA MIO AMICO” (50×150)

25/06/2015

SONNY LISTON ERA MIO AMICO